Seuran sääntömääräinen kevätkokous / Club Regulatory Spring Meeting 2020

Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään, kun kokoontumisrajoitukset on poistettu. Kokous tullaan kutsumaan normaalisti koolle sääntöjen edellyttämälä tavalla, vaikka ajankohta olisikin säännöistä poikkeava. Kokouksen asialistalla tulee olemaan sääntömääräisten asioiden lisäksi yhden uuden jäsenen valinta johtokuntaan, sieltä eronneen Ville Valorinnan tilalle hänen saatuaan uuden roolin Suomen Sulkapalloliitossa.

Seuran johto seuraa tarkasti koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilaa, ja noudattaa viranomaismääräyksiä ja -ohjeistuksia.

Näillä näkymin se, että seuran kotihalli Forever Matinkylä avaa toimintaansa 4.5. alkaen, ei vaikuta seuran toimintaan: seura ei kutsu harjoitusryhmiä harjoittelemaan ennenkuin kokoontumisrajoitukset on poistettu ja ryhmissä harjoittelu on yleisesti hyväksyttyä.

Club’s regulatory spring meeting will be held once the meeting limitations are gone. The meeting will announced well beforehand according to club’s rules even though the timing would be in contradiction to those. The agenda will contain at least the regulatory topics and the selection of a new board member to replace Ville Valorinta who resigned from the board due to his new role in Badminton Finland.

The club management is closely following the special situation caused by the coronavirus, and is obeying any rules and guidance from the authorities.

At this moment, when the club’s home hall Forever Matinkylä has announced to open up its operations from 4.5. onwards, will not affect ESB operations: the club will not start group training long as the meeting restrictions are in place and training in groups is not commonly accepted.

Matti Mäenpää
ESB Board Director