2020-07-15 Kutsu/Invitation: seuran sääntömääräinen kevätkokous

Pidetään sääntömääräinen kevätkokous hiukan myöhässä: 15.7. klo 17:00, paikkana ESB:n toimisto, Aapelinkatu 5 A, 02230 Espoo.

Kokouksen asialistalla on sääntömääräisten asioiden lisäksi yhden uuden jäsenen valinta johtokuntaan.

Johtokunnan tärkeimpänä tehtävänä loppuvuodelle 2020 on ohjata projektia, jonka tavoitteena on vakinaistaa seurassa syksyllä täysiaikaisena valmentajana aloittava Eetu Heino.

Lisää tietoa Eetusta, hänen roolista ja visiostaan myöhemmin heinäkuussa!

Club’s regulatory spring meeting will be held a bit late on July 15th 17:00 at ESB Office, Aapelinkatu 5 A, 02230 Espoo.

The agenda will contains the regulatory topics and the selection of a new board member.

The board’s most important task for the year 2020 is to steer a project, in which we’re to make it possible to permanently employ Eetu Heino, who starts as a full-time coach for the autumn season.

More information about Eetu, his role and vision, later in July!

Matti Mäenpää
ESB puheenjohtaja, Board Director