www.esb.fi

Seuramme uudistaa ilmettä korostaen lasten, nuorten ja harrastajien tärkeyttä lajille uusilla web-sivuilla osoitteessa esb.fi — jätämme tämän vanhan sivuston ja osoitteen pikku hiljaa arkistoitumaan.

Our club revises it outlook by highlighting the importance of kids, youngsters and hobbyists for this sport on our new web pages on esb.fi — we will leave this old site and address into archives.